Taam Mentorschap
Wettelijk vertegenwoordiging in de zorg


Taam Mentorschap


Taam Mentorschap is een bureau voor wettelijke vertegenwoordiging in de zorg. 

 

Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger die opkomt voor de belangen van de cliënt. De mentor neemt, zo mogelijk samen met de cliënt, beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, een medische behandeling of de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen.

 

Sommige mensen kunnen niet (meer) goed voor zichzelf zorgen of voor zichzelf opkomen. Bijvoorbeeld als er sprake is van dementie, een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of een verslaving. Voor deze mensen is het mogelijk een mentor aan te vragen die voor en met hen besluiten neemt over de zorg en ondersteuning. 


Aanvragen:

 

De cliënt kan zelf een mentor aanvragen bij de kantonrechter. Ook een partner of familielid kan de aanvraag doen. Als er geen familie is, of als de familie dit om bepaalde redenen niet wil doen, kan de instelling waar de cliënt verblijft of zorg krijgt, een aanvraag doen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de aanvraag doen.