Taam Mentorschap
Wettelijk vertegenwoordiging in de zorg

Verantwoording rechtbank

Een mentor is verplicht elk jaar verslag (verantwoording) in te dienen bij de kantonrechter. De kantonrechter bekijkt dit verslag om toezicht te houden op het verloop van het mentorschap en de voortgang: hoe gaat het met de betrokkene? Is de maatregel nog nodig? Voldoet de maatregel nog?

De belanghebbende wordt bij deze verantwoording betrokken en indien mogelijk ondertekend de betrokkene samen met de mentor het verslag.