Taam Mentorschap
Wettelijk vertegenwoordiging in de zorg

Aanmelding


Als cliënt kunt u zelf een mentor aanvragen bij de kantonrechter. Ook een partner of familielid kan de aanvraag doen. Als er geen familie is, of als de familie dit om bepaalde redenen niet wil doen, kan de instelling waar de cliënt verblijft of zorg krijgt, een aanvraag doen. In uitzonderlijke gevallen vraagt de officier van justitie mentorschap aan.

Via onderstaand contactformulier kunt u aanvraag indienen of een vrijblijvende afspraak maken.